Faktoring Sözlüğü

Faktoring Sözlüğü

Vade: Borçlu konumunda bulunan kişi ya da kurumlara borcunu ödemesi için verilen süredir. Bir kıymetli evrakın ödeme gününe de vade denilmektedir.

Faktör: Vadeli alacaklar özelinde tahsilat, garanti ve/veya finansman hizmeti sunan faktoring kuruluşudur.

Alıcı (Borçlu): Malların alıcısı ve satıştan doğan faturanın bedelini ödemekle yükümlü olan firma.

Satıcı (Müşteri): Faktoring müşterisi konumunda bulunan ve ticarete konu olan malların/hizmetlerin satıcısı olan firma.

Temlik: Alacağın tüm haklarıyla beraber hukuki bir işleme dayalı olarak faktoring firmasına devredilmesidir.

Geri Temlik: Temlik edilmiş ancak tahsilatı mümkün olmayan alacakların (faturaların) satıcıya iade edilmesidir.

Bildirimli Faktoring: Faktoring müşterisi olan satıcının, alacaklarını faktoring şirketine temlik ettiğini borçlu olan alıcıya bildirdiği işlem türüdür. Bildirim müşteri tarafından alıcıya yazılı olarak yapılır ve alıcıdan teyit yazısı alınır.

Bildirimsiz Faktoring: Faktoring müşterisi olan satıcının, vadeli satışından doğan faturalı alacaklarını faktoring şirketine devrettiğini bildirmediği ve alacaklara konu olan borcun satıcı firma tarafından tahsil edildiği işlem türüdür. Bildirimsiz faktoring çerçevesinde faktoring firması garanti veya finansman hizmetlerini sunabilmektedir.

Alacak Bildirim Formu (ABF): Müşterinin faktoring kuruluşu ile imzaladığı sözleşme çatısı altında temlik etmiş olduğu alacakların doğduğunu faktoring firmasına bildirme amacıyla doldurduğu form.

Azami İşlem Hacmi (AFH): Faktoring kuruluşunun müşterisine tanıdığı toplam işlem hacmidir.

Borçlu İşlem Hacmi (BİH): Faktoring kuruluşunun müşterisinin her borçlusuna ayrı ayrı tanıdığı toplam işlem hacmidir.

Faktoring Komisyon: Faktoring kuruluşunun temlik edilen fatura üzerinden yapılan işlem karşılığında aldığı nispi bedeldir.

Faktoring Ücreti: Sağlanan faktoring hizmeti karşılığı alınan bedeldir.

Banka ve Sigorta Muameleri Vergisi (BSMV): Yurtiçi faktoring işlemleri ile ilgili her türlü masraf üzerinden alınan vergidir.

Nasıl ve ne zaman ihtiyacınız olursa yardım etmek için buradayız

Mali sorularınız ne olursa olsun, sizin şartlarınıza göre sizinle birlikte çalışmak için buradayız.

Sorularınız mı var?

0 (212) 212 53 50