Faktoring Nedir?

Faktoring Nedir?
Faktoring, ticarete konu olan işlemlerde uygulanan ve özellikle kısa vadeli mal ve hizmet satışı sonrası doğan nakit ihtiyacını destekleyen bir finansman ürünüdür. Bir diğer deyişle faktoring, bir şirketin ticari alacaklarını temlik yoluyla bir faktoring şirketine devir işlemini yaparak kendine finansman yaratmasıdır. Mal ve hizmet satışı sonrası doğmuş veya doğacak faturaya dayalı alacakların faktör firmaya temlik edilmesi, faktör tarafından ilgili alacakların takip ve tahsil edilmesi, temlik alınan alacaklar karşılığında müşteriye belirli bir miktarda peşin ödemede bulunulması faktoring hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır. Nakit yönetimi ve tahsilat yönetimi, faktoring çatısı altında en çok uygulanan 2 ana hizmet başlığı olarak sıralanabilir.

Nakit yönetimi hizmeti, mevcut vadeli alacakların nakde çevrilmesi işlemini içermektedir. Nakit yönetimi hizmetinde faktör, temlik aldığı vadeli alacakların belli bir kısmını müşteriye öder. Bu şekilde vadeli satışlardan doğan alacaklar anında işletme sermayesine dönüştürülmüş olur.

Tahsilat yönetimi hizmetinde ise faktör, alacakların takibini yaparak vadesi gelen alacakların tahsilini gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürür. Bu şekilde müşteri, tahsilata ayıracağı vakti daha verimli bir şekilde değerlendirmiş olur.

Nasıl ve ne zaman ihtiyacınız olursa yardım etmek için buradayız

Mali sorularınız ne olursa olsun, sizin şartlarınıza göre sizinle birlikte çalışmak için buradayız.

Sorularınız mı var?

0 (212) 212 53 50