• Anasayfa
  • Dünyada ve Türkiye’de Faktoring

Dünyada ve Türkiye’de Faktoring

Dünyada ve Türkiye’de Faktoring

Dünyadaki ticari ve ekonomik gelişmeler, ticaret hacminin artması ve pazarların büyümesi sonucu yurt içi ve yurt dışı sektörlerde mal ve hizmet arzına yeni bir boyut getirmiştir. Bu gelişmeler özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri yeni finansman modelleri yaratmaya zorlamıştır. Faktoring ürünü de tam da bu finansman ihtiyacı sonrası 1960’lı yıllarda avrupada denenmeye başlamış ve 1980’li yıllarda ülkemizde de uygulanmaya başlamıştır.

Faktoringin ülkemizdeki gelişimi ise 24 Ocak 1980 tarihli ekonomik istikrar hedefleyen politikalar sonrası ihracatın teşvik edilmesi ve ekonominin dışa açılması sürecinde kendini göstermiştir. Faktoring işlemleri ilk kez bankalar bünyesinde başlamış, sonrasında ise zamanla gelişerek mali sistem içerisinde bankalara rakip olabilecek yeni finansal kurumların kurulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler sonucu 1994 yılında yayımlanan Faktoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları adı altında bir yönetmelik düzenlenerek yürürlüğe konulmuştur.

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ile faktoring şirketlerinin kuruluş ve faaliyet izni BDDK gözetimine ve denetimine verilmesi üzerine 10/10/2006 tarihli 26315 sayılı resmi gazetede finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetleri hakkında bilgiler yayımlanmıştır. Şirketlerin güvenilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla yasal düzenlemeler yapılmasına teminen 21/11/2012 tarih ve 6361 sayılı Finansal Kiralama ve Faktoring şirketler kanunu kabul edilerek 13/12/2012 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun amacı, finansal kuruluşlar olarak faaliyet gösteren faktoring şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları ile faktoring sözleşmelerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda ekonomimize kaynak sağlamayı sürdüren sektörün mali sistem içerisindeki gelişimi yasalarla belirlenerek faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır.

Nasıl ve ne zaman ihtiyacınız olursa yardım etmek için buradayız

Mali sorularınız ne olursa olsun, sizin şartlarınıza göre sizinle birlikte çalışmak için buradayız.

Sorularınız mı var?

0 (212) 212 53 50